[Βιβλιοκριτική] M. Pincon - Charlot, E. Preteceille, P. Rendu, Segregation urbaine. Classes sociales et equipements collectifs en region parisienne

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.65, 1987, pages 112-114

Issue:
Pages:
112-114
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
M. Pincon - Charlot, E. Preteceille, P. Rendu: Segregation urbaine. Classes sociales et equipements collectifs en region parisienne, Ed. Anthropos, 1986
Electronic Resources: