Θεωρίες του χώρου και χώρος της θεωρίας (ΙΙ) : γεωγραφική μετα-θεωρία ή γεωγραφική σκέψη και κοινωνικοί μετασχηματισμοί

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.71, 1988, pages 125-191

Issue:
Pages:
125-191
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο αυτό αποτελεί συνέχεια προηγούμενου με τίτλο «Γεωγραφία και φαινομενολογία: δοκιμή φαινομενολογικής θεμελίωσης της έννοιας του χώρου» (Μαλούτας, 1986)
Electronic Resources: