Εκτίμηση επιπτώσεων των έργων ανάπτυξης : προσδιορισμός, μεθοδολογία, εφαρμογές

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.76, 1990, pages 112-124

Issue:
Pages:
112-124
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: