Η κινητικότητα του αγροτικού πληθυσμού στη δεκαετία 1940-50 και η αναδιάρθρωση του κοινωνικο-δημογραφικού χάρτη της μεταπολεμικής Ελλάδας : πρώτη προσέγγιση

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.77, 1990, pages 97-126

Issue:
Pages:
97-126
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: