Εκπαιδευτικές ανάγκες και επιμόρφωση των μελών του γυναικείου αγροτοτουριστικού συνεταιρισμού νοτιοχώρων Χίου : μια επιτόπια έρευνα

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.83, 1991, pages 3-31

Issue:
Pages:
3-31
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Η εργασία αυτή αναφέρεται στα αποτελέσματα μιας έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Χίο το καλοκαίρι του 1990 και είχε ως αντικείμενο μελέτης το Γυναικείο Αγροτοτουριστικό Συνεταιρισμό Νοτιοχώρων. Αντικειμενικός της σκοπός είναι:(α) να μελετήσει τα ατομικά, οικογενειακά και κοινωνικά στοιχεία των γυναικών-μελών του συνεταιρισμού με κεντρικό άξονα το επίπεδο εκπαίδευσης-επιμόρφωσής τους και τις εκπαιδευτικές ανάγκες και επιθυμίες τους,(β) να διερευνήσει τα λειτουργικά και εκπαιδευτικά προβλήματα του συγκεκριμένου συνεταιρισμού(γ) να κάνει διαπιστώσεις σχετικά με τη στάση των μελών απέναντι στο συνεταιρισμό και στο συνεταιριστικό κίνημα,(δ) να σχολιάσει την επίδραση που άσκησε μέχρι σήμερα ο συνεταιρισμός στη ζωή των γυναικών-μελών του και(ε) να προτείνει μέτρα επίλυσης των εμφανιζόμενων προβλημάτων.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: