Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι : κοινωνικο-οικονομική δομή και στάσεις μιας επιλεγμένης ομάδας συνταξιούχων (Έρευνα του ΕΚΚΕ)

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.87, 1995, pages 114-167

Issue:
Pages:
114-167
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: