Αστική γαιοπρόσοδος, τιμές γης και διαδικασίες ανάπτυξης του αστικού χώρου : II. Προβληματική για την ανάλυση του χώρου στην Ελλάδα

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.89/90, 1996, pages 53-80

Issue:
Pages:
53-80
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: