Εναλλακτικές δραστηριότητες παραγωγής στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της υπαίθρου : κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.92/93, 1997, pages 151-181

Issue:
Pages:
151-181
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: