Κοινωνικότητα και τουρισμός : ανάλυση χαρακτηριστικών σε διαφορετικούς τύπους τουρισμού

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.96/97, 1998, pages 111-132

Issue:
Pages:
111-132
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Στο άρθρο αυτό εξετάζεται αρχικά η σχέση της κοινωνικότητας με την ανάπτυξη του τουρισμού, και ειδικότερα τα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες επιρροής των μορφών κοινωνικότητας, οι οποίες ενεργοποιούνται στους διαφορετικούς τύπους τουριστικής ανάπτυξης. Η ανάλυσή μας, στη συνέχεια, επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέματα:• Πρώτον, στη μελέτη των χαρακτηριστικών της κοινωνικότητας σε παραδοσιακές τουριστικές περιοχές και χώρους, όπως: τουριστικά θέρετρα οργανωμένου μαζικού τουρισμού διακοπών, περιοχές φυσικού κάλλους με τουριστικές δραστηριότητες και σε παραδοσιακούς αγροτικούς οικισμούς με υποδομές για εναλλακτικό και ειδικό τουρισμό.• Δεύτερον, στη μελέτη της κοινωνικότητας η οποία ενεργοποιείται σε σύγχρονες τουριστικές υποδομές και προϊόντα, όπως: θεματικά πάρκα, π.χ. Disneyland, σύγχρονα κατασκευασμένα τουριστικά χωριά με σύνθετο και τεχνολογικά προκατασκευασμένο περιβάλλον, ιδιότυπα τουριστικά προϊόντα, π.χ. μουσεία ειδικού τύπον, όπως αυτά με τα κελιά της Γκεστάπο στο Βερολίνο, το Μουσείο της λέπρας στο Μπέργκεν, και τεχνολογικά δημιουργημένα - μέσω του προσωπικού υπολογιστή - τουριστικά "Ταξίδια".
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: