Ονομαστική και πραγματική σύγκλιση στον ελληνικό δημόσιο τόμεα

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.96/97, 1998, pages 219-247

Issue:
Pages:
219-247
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Η επίτευξη της ονομαστικής σύγκλισης που θα επιτρέψει τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση αποτελεί το πλέον κρίσιμο πρόβλημα της οικονομικής πολιτικής αυτής της περιόδου. Η σημασία του θέματος είναι τεράστια, δεδομένου ότι συνδέεται και καθορίζει την όλη πορεία και θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Κεντρικό στόχο, με ιδιαίτερα προβλήματα στην προσπάθεια της ελληνικής σύγκλισης, αποτελεί η επίτευξη των δημοσιονομικών κριτηρίων, δηλ. των στόχων του δημοσίου ελλείματος και χρέους.Στην εργασία που ακολουθεί εξετάζονται η πορεία και τα προβλήματα της ονομαστικής σύγκλισης και διερευνώνται τα αίτια της ελληνικής υστέρησης στο θέμα αυτό σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα αίτια αυτά, κατά τη γνώμη μας, βρίσκονται στη σημαντική καθυστέρηση του ελληνικού δημόσιου τομέα σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική του διαχείριση, την ποιότητα και ποσότητα των παραγομένων υπηρεσιών, καθώς και τους όρους λειτουργίας του. Η σύγκλιση σε πραγματικούς όρους, η πραγματική σύγκλιση του ελληνικού δημοσίου τομέα, που σημαίνει την πραγματοποίηση των απαραίτητων διαρθρωτικών αλλαγών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της ονομαστικής σύγκλισης και κυρίως για το διατηρήσιμο και βιώσιμο χαρακτήρα της, χωρίς τον οποίο οι επιπτώσεις για τη χώρα μας στη νέα πραγματικότητα μπορεί να είναι δυσμενείς.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: