Εθνογραφικός κινηματογράφος : Από την παρατήρηση στη συμμετοχή

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.122, 2007, pages 23-52

Issue:
Pages:
23-52
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Το άρθρο επικεντρώνεται στην κριτική εξέταση ορισμένων ταινιών που συνεισέφε­ραν αποφασιστικά στη διαμόρφωση και εξέλιξη του εθνογραφικού κινηματογράφου. Στόχος του είναι να αξιολογήσει τους τρόπους με τους οποίους σκηνοθέτες όπως οι Roben Flaherty, John Marshall, Robert Gardner και Jean Rouch προσέγγισαν μεθοδο­λογικά και αναπαράστησαν κινηματογραφικά τον πολιτισμό άλλων κοινωνιών μέσα απο τις υπο συζήτηση ταινίες τους. Οι μέθοδοί τους αναδεικνύουν την αναγκαιότητα των κινηματογραφικών τεχνικών και τη δημιουργία ενός νέου συστήματος σημασίας που θα είναι παράλληλο μ ' εκείνο της γραπτής εθνογραφίας, έτσι ώστε ο εθνογραφι­κός κινηματογράφος να συνεισφέρει πιο αποτελεσματικά ως αναλυτικό μέσο στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: