Η κοινωνική κατασκευή του στεγαστικού διαχωρισμού : Συγκλίσεις και αποκλίσεις

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.122, 2007, pages 107-135

Issue:
Pages:
107-135
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Το άρθρο αυτό αποτελεί μία κριτική εξέταση του κοινωνικού διαχωρισμού ως αναλυτικής κατηγορίας και ως εμπειρικού αντικειμένου της αστεακής κοινωνιο­λογίας. Ο συγγραφέας διαπιστώνει μία φαινομενική σύγκλιση στους όρους προ­σέγγισης του φαινομένου, τόσο μεταξύ ερευνητών σε διεθνές επίπεδο, όσο και μεταξύ ερευνητών και δημοσίων πολιτικών. Προκείμενου να ελέγξει την ορθότητα αυτής της εντύπωσης διερευνά μία σειρά μεθοδολογικών ζητημάτων και πολιτι­κών πρακτικών, εντοπίζοντας σημαντικές διαφορές κυρίως μεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Λατινικής Αμερικής. Καταλήγει στο ότι η συγκριτική μελέτη του κοινω­νικού διαχωρισμού, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει λόγω των εθνικών ιδιαιτεροτήτων, μπορεί να βοηθήσει στην αναστοχαστική αποσαφήνιση των αρχών κατασκευής των αναλυτικών μας κατηγοριών.
Subject:
Electronic Resources: