[Βιβλιοκριτική] Λ. Μουσούρου, Μ. Στρατηγάκη (επιμέλεια), 2004, Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής. Θεωρητικές αναφορές και εμπειρικές διερευνήσεις

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.122, 2007, pages 153-158

Issue:
Pages:
153-158
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Λ. Μουσούρου, Μ. Στρατηγάκη (επιμέλεια), 2004, Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής. Θεωρητικές αναφορές και εμπειρικές διερευνήσεις, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ), Gutenberg, Αθήνα.
Electronic Resources: