Η επίδραση της κοινωνικής τάξης στον αλτρουισμό και στις αξίες ελλήνων εφήβων

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.103, 2000, pages 107-129

Issue:
Pages:
107-129
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Η Κλίμακα Αυτοαναφοράς Αλτρουισμού των Rushton, Chrisjohn και Fekken (1981) προσαρμόστηκε στα ελληνικά δεδομένα και δι’ αυτής ερειπώθηκε η επίδραση της κοινωνικής τάξης στον αλτρουισμό και στις αξίες (Schwartz και Bilsky, 1990) 460 εφήβων του λεκανοπεδίου Αττικής. 16-18 ετών. Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις αξιοπιστίας, διασποράς και συνδιασποράς. Αλτρουιστική υπεροχή παρατηρήθηκε στους εργατικής προέλευσης, αλλά και μεσοαστικής, εφήβους, έναντι των εφήβων μικροαστικής προέλευσης. Οι πρώτοι εμφάνισαν το υψηλότερο ποσοστό έντονα αλτρουιστικών απαντήσεων και το χαμηλότερο μη αλτρουιστικών. Στις κατηγορίες αξιών προηγήθηκαν: Στην «ισχύ» η μεσοαστική και μικροαστική τάξη της εργατικής, στην «επίδοση» η μικροαστική των υπολοίπων, στην «παγκοσμιότητα» η μεσοαστική των υπολοίπων και στην «αίσθηση ασφάλειας» η μικροαστική της μεσοαστικής. Και στις τρεις κοινωνικές τάξεις παρατηρήθηκαν υψηλά ποσοστά έντονα αλτρουιστικών απαντήσεων, ενώ οι πρώτες κατά σειρά εμφάνισης αξίες ήταν η «φιλανθρωπία» και η «παγκοσμιότητα».
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: