[Βιβλιοκριτική] Ηρώ Δασκαλάκη, Παναγιώτα Π.Παπαδοπούλου, Δήμητρα Τσαμπαρλή, Ιωάννα Τσίγκανου, Έμμυ Φρονίμου (επιμ.), 2000, Εγκληματίες και θύματα στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ηλία Δασκαλάκη

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.103, 2000, pages 165-169

Issue:
Pages:
165-169
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ηρώ Δασκαλάκη, Παναγιώτα Π.Παπαδοπούλου, Δήμητρα Τσαμπαρλή, Ιωάννα Τσίγκανου, Έμμυ Φρονίμου (επιμ.), 2000, Εγκληματίες και θύματα στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Αφιέρωμα στη μνήμη του Ηλία Δασκαλάκη, Αθήνα, ΕΚΚΕ.
Electronic Resources: