[Βιβλιοκριτική] Ζήσης Παπαδημητρίου, 2000, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος: Ιστορική, κοινωνιολογική και πολιτική μελέτη

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.103, 2000, pages 170-174

Issue:
Pages:
170-174
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ζήσης Παπαδημητρίου, 2000, Ο ευρωπαϊκός ρατσισμός. Εισαγωγή στο φυλετικό μίσος: Ιστορική, κοινωνιολογική και πολιτική μελέτη, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.
Electronic Resources: