Ο «Φιλοκτήτης» του Σοφοκλή διασκευασμένος από τον Νικόλαο Πίκκολο. Η πρώτη παρουσίαση αρχαίας τραγωδίας στο νεοελληνικό θέατρο

Part of : Ο ερανιστής ; Vol.15, No.1979, pages 265-320

Issue:
Pages:
265-320
Section Title:
Μελετήματα
Author:
Subject:
Electronic Resources: