Βιβλιολογικά παρασχολήματα

Part of : Ο ερανιστής ; Vol.22, No.1999, pages 253-263

Issue:
Pages:
253-263
Section Title:
Παρασχολήματα
Author:
Subject:
Notes:
1. Μεθοδίου Ανθρακίτη:«Επίσκεψις πνευματική»2. Το παλαιότερο γνωστό βενετικό Ημερολόγιο3. Ένας άγνωστος κατάλογος συνδρομητών του 18134. Συμπληρωματικά για τον Οβίδιο του Λαμπανιτζιώτη5. Εκδοτικά σχέδια του Γλυκή το 1821-1822
Electronic Resources: