Αναφορές για τον Κοραή και το έργο του στον αγγλοσαξονικό κόσμο

Part of : Ο ερανιστής ; Vol.28, No.2011, pages 233-286

Issue:
Pages:
233-286
Section Title:
Μελετήματα
Author:
Abstract:
REFERENCES TO KORAIS AND HIS WORK IN THE ANGLO-SAXON WORLDThis paper presents some of the most significant references to Adamantios Korais in the Anglo-Saxon world of the late 18th century and the 19th. Through these references, readers may garner a view of the image that Western scholars had of the intellectual movement in Greece before the revolution of 1821, as well as gaining an idea of the opinion of Anglo-Saxon scholarly circles about Korais and his work. This evidence is of some importance because it gives us a more complete picture of the status Greek scholars in general and Korais in particular held outside of the Greek-speaking world of the period.GEORGE N. VLAHAKIS
Subject:
Keywords:
Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αδαμάντιος Κοραής, Ελλάδα, Γρηγόριος Περδικάρης, Neohellenic Enlightenment, Adamantios Korais, Greece, Gregory Perdicaris
Electronic Resources: