[Βιβλιοκριτική] Review of Nikos Demertzis, Eleni Paschaloudi and Giorgos Antoniou (eds), Εμφύλιος: Πολιτισμικό τραύμα

Part of : Historein : a review of the past and other stories ; Vol.14, 2014, pages 147-150

Issue:
Pages:
147-150
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Nikos Demertzis, Eleni Paschaloudi and Giorgos Antoniou (eds), Εμφύλιος: Πολιτισμικό τραύμα [Civil war: cultural trauma], Athens: Alexandria, 2013. 351 pp., Τα keywords παρέχονται από πηγή εκτός τεκμηρίου
Electronic Resources: