Η δουλεία στην αρχαιότητα : Ιστορικά δεδομένα και θεωρητικές προσεγγίσεις

Part of : Μνήμων ; Vol.12, 1989, pages 183-195

Issue:
Pages:
183-195
Section Title:
Προσεγγίσεις/Approaches
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: