Ή κοινωνική διάσταση της σύγκρουσης ανάμεσα στους ενωτικούς και τους ανθενωτικούς τον 15ο αιώνα

Part of : Μνήμων ; Vol.23, 2001, pages 25-36

Issue:
Pages:
25-36
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Le concile, qui s'est convoqué à Ferrare et puis à Florence en 1438-1439pour résoudre les différences dogmatiques entre l'église orthodoxe etl'église catholique, constitue le point culminant du conflit des unionisteset des contre-unionistes. C'est exactement ce conflit qui était une constantede l'histoire des derniers siècles byzantins dans sa dimension socialependant le 15e siècle, qu'on examine ici en concluant qu'il faitécho au conflit qui opposait deux groupes au sein de la classe dominantebyzantine, avec pour enjeu leurs positions respectives après laconquête turque qui semblait inévitable.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: