Διορθωτέα στὶς ἐργασίες «Ἡ οἰκογένεια τῶν Ἰταλικῶν Auli Avii στὴ Θεσσαλονίκη» καὶ «Μακεδονικὰ Σύμμεικτα» ΤΕΚΜΗΡΙΑ 1 (1995)

Part of : Τεκμήρια ; Vol.2, 1996, pages 182-183

Issue:
Pages:
182-183
Section Title:
Corrigenda
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Διόρθωσις παλαιότερου άρθρου.
Electronic Resources: