Quintus Hortensius Hortalus in Macedonia (44-42 BC)

Part of : Τεκμήρια ; Vol.4, 1998, pages 61-76

Issue:
Pages:
61-76
Parallel Title:
Ό Quintus Hortensius Hortaius στη Μακεδονία (44-42 π.Χ.)
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Ό Q. Hortensius Hortaius, οπαδός και συμπολεμιστής τοϋ Ιουλίου Καίσαρα, διορίστηκε Proconsulστη Μακεδονία στις αρχές τοϋ 44 π.Χ. Ή δολοφονία τοϋ Καίσαρα λίγους μήνες αργότερα πυροδότησε νέα εμφύλια διαμάχη, πού διαδραματίστηκε στον ελλαδικό χώρο και στην οποία ή εμπλοκή τοϋ Hortensius ήταν αναπόφευκτη• ό ανθύπατος τάχθηκε στό πλευρό τοϋ άνηψιοϋ του Βρούτου και τον βοήθησε στρατιωτικά εναντίον τοϋ Γάίου Άντωνίου. Στην καθοριστική μάχη πού εγινε στους Φιλίππους το 42 π.Χ., ή παράταξη του ηττήθηκε και ό ίδιος δολοφονήθηκε. Κατά τή διάρκεια της παραμονής του στή Μακεδονία ό Hortensius έκοψε τρεις σειρές χάλκινων νομισμάτων οι όποιες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς μνημονεύουν ενα γεγονός πού δεν είναι γνωστό άπό καμμιά άλλη πηγή, οτι δηλαδή ό Hortensius έφερε τόν τίτλο τοϋ Praefectus coloniae deducendae καί υπό τήν ιδιότητα αυτή είχε ιδρύσει μία —ή ενδεχομένως καί περισσότερες— αποικίες στή Μακεδονία. Ή ταύτιση της αποικίας καί ή πολιτική αρχή πού ήταν υπεύθυνη γιά τήν ϊδρυσή της είναι τά ερωτήματα πού μας απασχολούν. Ώς προς το πρώτο ερώτημα επισημαίνεται πώς ή κεφαλή τοϋ "Αμμωνος Διός πού απεικονίζεται στά νομίσματα της μικρότερης υποδιαίρεσης χαρακτηρίζει τήν νομισματική εικονογραφία της Κασσάνδρειας, ενώ ή κυκλοφορία τών νομισμάτων αυτών τόσο στην περιοχή της Χαλκιδικής οσο καί στο Δίον θέτει τό ερώτημα μήπως είχε υπάρξει μιά παράλληλη εγκατάσταση αποίκων από τόν Hortensius καί στό Δίον. Ή έλλειψη ωστόσο άλλων μαρτυριών πού νά τό επιβεβαιώνουν μας υποχρεώνουν προς τό παρόν νά είμαστε επιφυλακτικοί γιά μιά τέτοια ερμηνεία. Ή κυκλοφορία τών νομισμάτων στό Δίον θα πρέπει μάλλον νά οφείλεται στις μετακινήσεις τών στρατιαπών κατά τή διάρκεια τοϋ εμφυλίου πολέμου. Ώς προς τό δεύτερο ερώτημα έχει γίνει γενικώς αποδεκτό πώς ό Hortensius ίδρυσε τή στρατιωτική αποικία κατά τή διάρκεια τοϋ εμφυλίου πολέμου (43/2 π.Χ.) καί ακολουθώντας τις εντολές τοϋ Βρούτου. Μιά διαφορετική ερμηνεία προτείνεται εδώ: Τόσο γιά λόγους ιστορικούς οσο καί λόγω ερμηνείας τών νομισματικών τύπων καί επιγραφών, ή ίδρυση της μακεδόνικης αποικίας θά πρέπει νά ενταχθεί στην αποικιακή πολιτική τοϋ Καίσαρα καί οχι νά αποδοθεί σε πολιτική πρωτοβουλία του Βρούτου.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: