Ἀπὸ τὴ Ραιδεστὸ στὴ Θεσσαλονίκη : Ἡ τύχη μιᾶς ἐπιγραφῆς τῆς Περίνθου

Part of : Τεκμήρια ; Vol.5, 2000, pages 148-150

Issue:
Pages:
148-150
Parallel Title:
Von Raidestos nach Thessaloniki : Das schicksal Inschrift aus Perinthos
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
In dem von Mustafa Hamdi Sayar herausgegebenen Band Die Inschriften ausPerinthos-Herakleia (Marmara Ereglisi) und Umgebung. Geschichte, Testimonien,griechische und lateinische Inschriften (Österreichische Akademie des Wiss. Phil.-hist. Klasse, Denkschrift Bd. 269, Veröffentlichung der kleinasiatischenKommission, Nr. 9, Wien 1998), wird der Aufbewahrungsort der Grabinschrift Nr.214 (Epigramm zu Ehren eines Jugendlichen, der sein Leben im Gymnasion verlor),als unbekannt angegeben. Der Stein befindet sich im (Alten) ArchäologischenMuseum von Thessaloniki (mit Inventarnummer 944). Er wurde zusammen mitanderen antiken Überresten der Stadt Perinthos von Mitgliedern des "ThrakischenBildungsvereins von Raidestos (Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ραιδεστού) im J. 1923 nach Thessaloniki gebracht.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: