The Prytaneion Treasure and the Paradox of the Delian Inventories

Part of : Τεκμήρια ; Vol.8, 2003, pages 7-25

Issue:
Pages:
7-25
Parallel Title:
Ο θησαυρός του Πρυτανείου
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Οι κατάλογοι τοϋ θησαυρού τοϋ Πρυτανείου πού συνέτασσαν οι άρχοντες της Δήλου ακολουθούν τρείς διαφορετικούς τύπους κατά τό δεύτερο μισό τοϋ 3ου π.Χ. αιώνα. Μόνον ό τρίτος τύπος αναφέρει τό βάρος τοϋ αντικειμένου, παρά τό γεγονός ότι στο πρώτο μισό τοϋ αίώνα οι ιεροποιοί, στους δικούς τους καταλόγους, ζύγιζαν τακτικά τα αντικείμενα και τά άνακατέτασσαν. Εφόσον οι άρχοντες αρχίζουν να καταγράφουν τό βάρος τών αναθημάτων τήν ίδια εποχή πού παρατηρείται και αύξηση στο μέγεθος τού θησαυρού, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ή αύξηση τών αναθημάτων οδήγησε σέ χαοτικές συνθήκες αποθήκευσης, μέ αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη ή πλήρης ταύτιση τών αντικειμένων μέ βάση τό σχήμα, τό βάρος και τήν κατάσταση τους. 'Ακριβώς τό αντίθετο ισχύει στην περίπτωση τών ίεροποιών, όπου τό σύστημα τοϋ ετησίου ζυγίσματος τών αντικειμένων, μάλλον γιά λόγους ταύτισης, εξαφανίζεται ακριβώς τήν εποχή πού τό μέγεθος τοϋ θησαυρού αυξάνει δραματικά. "Οπως φαίνεται, δέν υπάρχει κάποια απλή απάντηση στο ερώτημα γιατί οί Δήλιοι (ξανα)ζύγιζαν τά αντικείμενα τών διαφόρων θησαυρών τους.
Subject:
Subject (LC):
Electronic Resources: