Η εξέλιξη του πληθυσμού της Κρήτης από το 1920 μέχρι το 1981.

Part of : Αρχείον οικονομικής ιστορίας ; Vol.I, No.1, 1990, pages 49-63

Issue:
Pages:
49-63
Author:
Subject:
Subject (LC):