Βιβλιοκρισίαι - Books reviews : Alec Gee: The Theory of the Spatial Firm and Industry - A Marshallian Approach, έκδ. Harvester Wheatsheaf, London, 1990

Part of : Αρχείον οικονομικής ιστορίας ; Vol.I, No.2, 1991, pages 191-193

Issue:
Pages:
191-193
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Βιβλιοκρισία