[Βιβλιοκριτική] Κρίτωνος Γ. Σουρή, Γεώργιος Σουρής και η εποχή του

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.12, No.2, 1953, pages 430-431

Issue:
Pages:
430-431
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κρίτωνος Γ. Σουρή, Γεώργιος Σουρής και η εποχή του. Αθήναι 1949. Σελ. 319