[Βιβλιοκριτική] John Mavrogordato, Digenes Akrites

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.14, No.2, 1956, pages 542-559

Issue:
Pages:
542-559
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
John Mavrogordato, Digenes Akrites. Edited with an introduction, translation and commentary. Oxford, at the Clarendon Press, 1956. 8ο Σελ. LXXXIV, 273. Price 45 - net