Το πρόβλημα της εξέλιξης του αρχαίου ελληνικού Υ ως τα νέα ελληνικά

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.20, No.2, 1967, pages 338-348

Issue:
Pages:
338-348
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
φωνήεν, εξέλιξη της γλώσσας, ελληνική γλώσσα