Α. D. Skiadas, Homer im griechischen Epigramm [Βιβλιοκρισία]

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.20, No.2, 1967, pages 448-451

Issue:
Pages:
448-451
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Αρχαία Ελλάδα, διδακτορική διατριβή, βιβλιοκρισία, Όμηρος