Λ J. Ν. Wilson, Emigration from Italy in the Republican Age of Rome [Βιβλιοκρισία]

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.20, No.2, 1967, pages 451-455

Issue:
Pages:
451-455
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ρωμαϊκή εποχή, Μετανάστευση, Βιβλιοκρισία