[Βιβλιοκριτική] Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle Biblioteche italiane a cura di Elpidio Mioni

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.20, No.2, 1967, pages 460-461

Issue:
Pages:
460-461
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject (LC):
Keywords:
Χειρόγραφα, Κατάλογος, Βενετία
Notes:
Catalogo di manoscritti greci esistenti nelle Biblioteche italiane a cura di Elpidio Mioni. Roma , Istituto Poligrafico dello Stato. Libreria dello Stato [1965], 2 τόμοι. Σελ. XVI, 610