[Βιβλιοκριτική] Bruno Lavagnini, Grecia 1859 nel diario di Francesco Crispi

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.21, No.2, 1968, pages 444-446

Issue:
Pages:
444-446
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ιταλοελληνικές σχέσεις
Notes:
Bruno Lavagnini, Grecia 1859 nel diario di Francesco Crispi no Lavagnini, Grecia 1859 nel Diario di FrancescoCrispi. In appendice Cavour sulla Grecia 1860 e altri scritti, Palermo 1967. Σελ. 93 [Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici, Quaderni no 4]