Αθανασίου Δ. Koμίνη, Το βυζαντινον Ιερόν επίγραμ­μα καί οι επιγοαμματοποιοί [Βιβλιοκρισία]

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.21, No.1, 1968, pages 192-195

Issue:
Pages:
192-195
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Βυζαντινή ιστορία, Βυζαντινό επίγραμμα