Γεωργίου Α. Αημακοπούλον, Η διοικητική όργάνωσις κατά την ελληνικήν επανάστασιν, 1821-1827 [Βιβλιοκρισία]

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.21, No.1, 1968, pages 210-213

Issue:
Pages:
210-213
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Διοικητική οργάνωση, Ελληνική επανάσταση, Νεότερη ιστορία