[Βιβλιοκριτική] Herbert Hunger, Der byzantinische Katz-Mäuse-Krieg. Theodoros Prodromos, Katomyomachia, Einleitung, Text und Übersetzung

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.22, No.2, 1969, pages 481-487

Issue:
Pages:
481-487
Author:
Subject:
Subject (LC):