[Βιβλιοκριτική] Ερρίκου Τράιμπερ, Αναμνήσεις απo την Ελλάδα, 1822-1828 (Ανέκδοτο χρονικό του Αγώνος)

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.18, 1964, pages 224-226

Issue:
Pages:
224-226
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ερρίκου Τράιμπερ, Αναμνήσεις απo την Ελλάδα, 1822-1828 (Ανέκδοτο χρονικό του Αγώνος). Βιογραφικές και επεξηγηματικές σημειώσεις Δρος Χρήστου Ν. Αποστολίδου. Αθήναι 1960, 8ο Σελ. 184 + 10 πίνακες φωτοτυπιών σελίδων του χειρογράφου καί 17 πίνακες φωτοτυπιών εγγράφων εκτος κειμένου