[Βιβλιοκριτική] Μαρίας Πολυδούρη Άπαντα. Επιμέλεια και εισαγωγή Λιλής Ζωγράφου

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.18, 1964, pages 250-260

Issue:
Pages:
250-260
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μαρίας Πολυδούρη Άπαντα. Επιμέλεια και εισαγωγή Λιλής Ζωγράφου. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ιωάννου Κολλάρου και Σίας Α.Ε. [1961] 8ο, Σελ. 343