[Βιβλιοκριτική] Giorgio Fedalto, Massimo Margunio e il suo commento al «De Trinitate» di S. Agostino (1588)

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.23, No.2, 1970, pages 375-377

Issue:
Pages:
375-377
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Giorgio Fedalto, Massimo Margunio e il suo commento al «De Trinitate» di S. Agostino (1588) Brescia [1967-68] . 8°, Σελ. 374