[Βιβλιοκριτική] G. Weiss, Johannes Kantakuzenos — Aristokrat, Staatsmann, Kaiser und Mönch — in der Gesellschaftsentwicklung çon Byzanz im 14. Jahrhundert

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.25, No.1, 1972, pages 240-244

Issue:
Pages:
240-244
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
G. Weiss, Johannes Kantakuzenos — Aristokrat, Staatsmann, Kaiser und Mönch — in der Gesellschaftsentwicklung çon Byzanz im 14. Jahrhundert. (Schriften zur Geistesgeschichte des Östlichen Europa 4) Wiesbaden 1969. 8o, σσ. 174