[Βιβλιοκριτική] Εvangelos P. Ρapanoutsοs, The Foundations of Knowledge, translated by Basil Coukis and John P. Anton

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.27, No.1, 1974, pages 181-187

Issue:
Pages:
181-187
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Εvangelos P. Ρapanoutsοs, The Foundations of Knowledge, translated by Basil Coukis and John P. Anton, State University of New York Press, Albany, New York 1968. 80, σσ. XXXIII, 317