[Βιβλιοκριτική] Paul Lemerle, Le premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au Xe siècle

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.27, No.1, 1974, pages 187-195

Issue:
Pages:
187-195
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Paul Lemerle, Le premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au Xe siècle, Paris 1971, Presses Universitaires de France, 80, σσ. 326. (Bibliothèque byzantine. Etude - 6)