[Βιβλιοκριτική] Mario Vitti, Storia della letteratura neogreca

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.27, No.1, 1974, pages 200-208

Issue:
Pages:
200-208
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Mario Vitti, Storia della letteratura neogreca (ERI, Edizioni RAI Radiotelevisione italiana),Torino 1971. 80, σσ. 483 (Letterature e Civiltà, XVI)