[Βιβλιοκριτική] Mario Vitti, Einführung in die Geschichte der neugriechischen Literatur

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.27, No.1, 1974, pages 209-210

Issue:
Pages:
209-210
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Mario Vitti, Einführung in die Geschichte der neugriechischen Literatur, München 1972, Max Hueber Verlag. 80, σσ. 195