[Βιβλιοκριτική] Marios Byron Raizis and Alexander Papas, Greek Revolution and the American Muse. A Collection of Philhellenic Poetry, 1821-1828

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.27, No.1, 1974, pages 210-213

Issue:
Pages:
210-213
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Marios Byron Raizis and Alexander Papas, Greek Revolution and the American Muse. A Collection of Philhellenic Poetry, 1821-1828, Thessaloniki 1972. 8o, σσ. xx + 177. (Institute for Balkan Studies, 128)