[Βιβλιοκριτική] Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας κατά την Τουρκοκρατίαν (διαλέξεις υπό των Πολ. Ενεπεκίδη, I. Αναστασίου, Ι. Παπαδριανού, Τ. Γριτσοπούλου)

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.27, No.1, 1974, pages 213-220

Issue:
Pages:
213-220
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας κατά την Τουρκοκρατίαν (διαλέξεις υπό των Πολ. Ενεπεκίδη, I. Αναστασίου, Ι. Παπαδριανού, Τ. Γριτσοπούλου), Θεσσαλονίκη 1972. 8ο, σσ. 184. (Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών. Σειρά Μακεδόνικη Λαϊκή Βιβλιοθήκη, αριθμ. 23)