[Βιβλιοκριτική] W. G. Tennemann, Σύνοψις της ιστορίας της φιλοσοφίας, Μετάφρασεις Κ. Μ. Κούμα

Part of : Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα ; Vol.27, No.2, 1974, pages 400-403

Issue:
Pages:
400-403
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
W. G. Tennemann, Σύνοψις της ιστορίας της φιλοσοφίας, Μετάφρασεις Κ. Μ. Κούμα, Αθήναι 1973. 8ο, σσ. 261. (Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας)