«Ξανακτίζοντας» την πόλη μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες και πρακτικές των γυναικών

Part of : Γεωγραφίες ; No.15, 2009, pages 58-74

Issue:
Pages:
58-74
Parallel Title:
"Restructuring" the City through Women's Everyday Experiences and Practices
Author:
Abstract:
Αντλώντας από έρευνα που έγινε σε μια γειτονιά της Αθήνας, το άρθρο εστιάζει στις καθημερινές εμπειρίες και πρακτικέςτων γυναικών στην πάλη προκειμένου να φωτίσει δραστηριότητες που συχνά ολισθαίνουν στις σκιές των κυρίαρχων θεματικώντης σχετικής βιβλιογραφίας, παρόλο που συνδέονται με σημαντικές διαδικασίες της ανάπτυξης της. Στο πλαίσιο αυτό,προσεγγίζει τη γειτονιά όχι ως έναν οριοθετημένο, «κλειστό», γεωμετρικό τόπο, αλλά μάλλον ως αναπόσπαστο τμήμακοινωνικών διαδικασιών άμεσα συσχετισμένων με ένα ευρύ πλέγμα κοινωνικών σχέσεων, που εκτείνεται από το τοπικό μέχριτο παγκόσμιο και παίρνει ιδιαίτερη μορφή σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Στη διαδικασία αυτήν τα πρότυπα καθημερινήςζωής των γυναικών περιλαμβάνουν λειτουργικές στρατηγικές που καθοδηγούν λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά τηνκαθημερινότητα. Οι στρατηγικές αυτές ενέχουν μικρές και μεγάλες προσαρμογές και προκλήσεις/αντιστάσεις, οι οποίες όχιμόνο επηρεάζονται από την πόλη, αλλά αποτελούν σημαντική συνιστώσα της συγκρότησης της.
Subject:
Subject (LC):